Portrét Darina Vlachová

Přehled úrovní Cambridgeských zkoušek

Skupina Cambridge ESOL zkoušek patří k mezinárodně nejuznávanějším zkouškám z angličtiny. Podoba zkoušky je stejná ať ji absolvujete kdekoliv na světě, v Česku tuto roli vykonává British council (Britská rada). K poslední změně ve struktuře zkušebních testů došlo v prosinci 2008. Pokud se tedy budete připravovat, ujistěte se, že to bude podle nových verzí učebních knížek.

Níže popsané úrovně zkoušek jsou přebrány ze stránky British council.

Key English Test (KET – level 1)

První krok pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. KET je určen začátečníkům, je cílem pro ty, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny.

Obsah zkoušky:
1. čtení & psaní (1 hodina a 10 minut), 2. poslech (přibližně 30 minut),
3. mluvení (8 až 10 minut ve dvojici kandidátů)


Preliminary English Test (PET – level 2)

Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci.

Obsah zkoušky:
1. čtení & psaní (1 hodina a 30 minut), 2. poslech (přibližně 40 minut), 3. mluvení (10 až 12 min. ve dvojici kandidátů)


First Certificate in English (FCE – Level 3)

Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň "více pokročilí" a vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, např. pro pracovníky v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, zásobování atd a na jednotlivých univerzitních fakultách, technických školách a dalších institucích.

Obsah zkoušky:
1. čtení (1 hodina), 2. psaní (1 hodina a 20 minut), 3. použití angličtiny (45 minut), 4. poslech (přibližně 40 minut), 5. mluvení (přibližně 14 minut)


Certificate in Advanced English (CAE – Level 4)

Úspěšné složení této zkoušky dokladuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

Obsah zkoušky:
1. čtení (1 hodina a 15 minut), 2. psaní (1 hodina a 30 minut), 3. použití angličtiny (1 hodina), 4. poslech (cca. 40 minut), 5. mluvení (15 minut)


Certificate of Proficiency in English (CPE – Level 5)

Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. CPE uznávají také mnozí zaměstnavatelé na celém světě.

Obsah zkoušky:
1. čtení (1 hodina a 30 minut), 2. psaní (2 hodiny), 3. použití angličtiny (1 hodina a 30 minut), 4. poslech (cca. 40 minut), 5. rozhovor (v průměru 19 minut).


© 2010 Darina Vlachová - Všechna práva vyhrazena